NORTHWORX

House Be + Great Space + HINK = Sant

Kontakta mig!

Det här är NorthWorx

Vi är en CoWorking-operatör som specialiserar oss på marknaden utanför storstadsregionerna. Vi startade genom att de tre främsta norrländska operatörerna, House Be, Great Space och HINK slog sig samman. Detta för att skapa ett ännu starkare erbjudande och fler möjligheter. Idag finns vi i Åre, Sundsvall, Härnösand, Östersund och Umeå. Vi har för tillfället två ytterligare CoWorking-miljöer under produktion och ett flertal i planering.

Våra Koncept

HouseBe

House Be

Growth-As-A-Service

House Be är ett nischat erbjudande riktigt mot innovation och skalbara tillväxtbolag. House Be samlar lokala entreprenörer, investerare och intressenter och blir den naturliga smältdegeln där nya affärer föds och utvecklas. Genom ett nära samarbete med E14 Invest, ett fristående saminvesteringsbolag, har man även möjlighet att enkelt föra samman entreprenörer och investerare.

Till House Bes hemsida

GreatSpace

Great Space

Office-As-A-Service

Great Space är ett kreativt CoWorking-koncept som vänder sig till innovativa företag med behov av flexibla kontorslösningar. Fokus ligger på att skapa affärsdriva miljöer där hyresgäster, partners och intressenter möts och arbetar tillsammans. Affärsmodellen är skräddarsydd för att kunna skalas över många orter med stor geografisk spridning.

Till Great Space hemsida

© Copyright 2018. All Rights Reserved. - N O R T H W O R X.